Uw kind is welkom als het geen besmettelijke ziekte heeft.

Als uw kind ziek is en medicatie dient te krijgen en dit op basis van een doktersvoorschrift, voer ik dit  voor u uit.  Graag hadden wij van u dan mondeling uitleg gekregen over welke medicatie, de hoeveelheid en het tijdstip van toedienen.

In het geval dat uw kind ernstig ziek wordt doorheen de dag, houd ik u telefonisch op de hoogte.